Nasz cel to

Stworzyć dostępny świat

Dostępność świata wokół nas to budowanie przyjaznego i ludzkiego otoczenia, to przełamywanie stereotypów i niechęci, to dzielenie się z innymi tym co mamy.

Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i wsparciem z osobami, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, ekonomicznym lub stają się osobami z niepełnosprawnością. Wiemy, że wypadek lub choroba czasami sprawią, że musimy zmienić diametralnie nasze życie całkowicie i nauczyć się funkcjonowania na nowo. Nie jest to łatwe ale jest możliwe dlatego chcemy wspólnie z wami budować dostępny świat. Chcemy im pomóc stworzyć z tego co mają nowy dostępny świat.

Wspieramy konsumentów pokrzywdzonych przez instytucje finansowe w dochodzeniu swoich praw oraz zapewniamy pierwszą pomoc prawną


Nasi partnerzy

Działajmy razem

Działając razem możemy zmienić wiele

Dostępny Świat

Każde miejsce wokół nas może być dostępne. Wystarczy o tym głośno powiedzieć.

Wesprzyj nasze projekty

Mamy wiele pomysłów, a nasi podopieczni wiele potrzeb. Pomóż nam stworzyć dostępny świat.

Nowe Życie

Życie na wózku nie jest łatwe, ale jest możliwe. Weź udział w naszym projekcie i poznaj świat na kółkach.

Centrum medyczne Sanus

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy i osób wspierających

Fundacja Dostępny Świat razem z Project Hope ze Stanów Zjednoczonych utworzyły w Krakowie Centrum Medyczne SANUS

Z usług CMSANUS mogą korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza nie posiadające ubezpieczenia medycznego (w szczególności uchodźcy z Ukrainy oraz osoby wspierające ich pomocą, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi oraz dzieci) zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, które z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na świadczenia w publicznej służbie zdrowia, nie mogą korzystać z niezbędnych zabiegów lub porad lekarskich a nie posiadają wystarczających środków na pokrycie kosztów leczenia w prywatnej opiece zdrowotnej.

Pomoc prawna

Pomoc prawna dla konsumentów poszkodowanych przez insytucje finansowe

Wsparcie dla pacjentów poszkodowanych błędami medycznymi

Fundacja Dostępny Świat zapewnia wsparcie osobom poszkodowanym przez instytucje finansowe oraz udziela pierwszego wsparcia prawnego pacjentom w wyniku błędów medycznych

Nasza Fundacja zapewnia wsparcie osobom poszkodowanym oraz współpracuje z prawnikami zapewniającymi pomoc prawną konsumentom pokrzywdzonym przez instytucje finansowe w roszczeniach przeciwko Bankom, ubezpieczycielom. W ramach kampanii poradnik konsumenta uświadamiamy konsumentów o ich prawach oraz tłumaczymy zawiłości umów kredytowych, frankowych, hipotecznych, polisolokat

Pomagamy również pacjentom w roszczeniach przeciwko szpitalom za błędy przy zabiegach operacyjnych, nieprawidłowo odebrany poród, źle postawioną diagnozę i niespodziewane powikłania oraz za inne naruszenia praw pacjenta. Pomożemy Ci i skontaktujemy z prawnikiem

Oni skorzystali z naszej pomocy