O nas

Kim jesteśmy

Dążymy do aktywizacji, integracji oraz wsparcia osób indywidualnych i grup społecznych wraz z ich rodzinami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym, ekonomicznym lub kulturowym.

Działamy na rzecz ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym.

 Razem z Project Hope ze Stanów Zjednoczonych utworzyliśmy w Krakowie Centrum Medyczne SANUS gdzie pacjenci zostają objęci pomocą rehabilitacyjną / fizjoterapeutyczną, lekarską oraz psychologiczną, niezbędną do ustabilizowania stanu zdrowia w okresie oczekiwania na pomoc systemową.

Z usług CMSANUS mogą korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza nie posiadające ubezpieczenia medycznego (w szczególności uchodźcy z Ukrainy oraz osoby wspierające ich pomocą, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi oraz dzieci) zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, które z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na świadczenia w publicznej służbie zdrowia, nie mogą korzystać z niezbędnych zabiegów lub porad lekarskich a nie posiadają wystarczających środków na pokrycie kosztów leczenia w prywatnej opiece zdrowotnej.

Nasz misja

Czym się zajmujemy

Chcemy też dzielić się naszym doświadczeniem i wsparciem z osobami, które stają się osobami z niepełnosprawnością. Wiemy, że wypadek lub choroba czasami sprawią, że musimy zmienić diametralnie nasze życie całkowicie i nauczyć się funkcjonowania na nowo. Nie jest to łatwe ale jest możliwe dlatego chcemy wspólnie z wami budować dostępny świat. Chcemy im pomóc stworzyć z tego co mają nowy dostępny świat.

Aktywizujemy

Aktywizujemy zawodowo, ekonomicznie i społecznie osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działamy

Działamy na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób z niepełnosprawnościami, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym.

Likwidujemy

Likwidujemy dysproporcje i bariery w aktywności osób z niepełnosprawnościami, chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym, oraz integrujemy ich ze społeczeństwem.