Pomagamy

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE – UWOLNIJ SIĘ OD KREDYTU WE FRANKACH

Nasza Fundacja zapewnia wsparcie osobom poszkodowanym przez banki w sprawach kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych do walut obcych (CHF, EUR, JPY, USD) oraz współpracuje z prawnikami, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu sporów i unieważnieniu umów kredytowych.

Zgłoś roszczenie


Kto może ubiegać się o wsparcie ?

Zapewniamy wsparcie osobom poszkodowanym przez banki w sprawach kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych do walut obcych (CHF, EUR, JPY, USD). Większość kredytów hipotecznych, które zostały udzielone w latach 2005 – 2010 r. było kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do walut obcych – najczęściej do CHF, ale zdarzały się też takie do EUR, USD czy JPY. Były one szczególnie atrakcyjne ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu z kredytami udzielanymi w polskich złotych. Kredytobiorcy decydowali się na zaciąganie takich kredytów, nie zdając sobie sprawy z ryzyka związanego z kursem waluty ustalanym jednostronnie przez bank w tabeli kursowej banku.

Kredytobiorcy niejednokrotnie byli zapewniani przez doradców bankowych, że jest to dla nich najlepszy produkt ze względu na stabilność waluty – indeksacji/denominacji oraz dużo niższe niż przy kredytach złotówkowych oprocentowanie. Już teraz wiemy, że banki nie dopełniły względem kredytobiorców obowiązków informacyjnych – kredytobiorcy nie byli informowani o skali ryzyka, które wiąże się z tego rodzaju kredytami, nikt nie tłumaczył im również mechanizmu przeliczenia wypłaty kredytu a także spłaty poszczególnych rat.

Czym jest kredyt indeksowany do waluty obcej?

W ramach umowy kredytu indeksowanego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę wyrażoną w złotówkach. Następnie w dniu poprzedzającym wypłatę kredytu bank przelicza zobowiązanie po kursie kupna z tabeli kursowej banku po bieżącym kursie i tym sposobem – ustala saldo zadłużenia w walucie obcej.

Czym jest kredyt denominowany do waluty obcej?

W umowie kredytu denominowanego wysokość zobowiązania jest określona w walucie obcej natomiast wypłata kredytu następuje w PLN po przeliczeniu po kursie sprzedaży waluty ustalonej w tabeli kursowej banku z dnia wypłaty.

Fundacja
Dostępny Świat