Dokumenty

Pomagamy.

Dokumenty

Statut Fundacji Dostępny Świat

Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Dostępny Świat”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona jest przez Pawła Krzak oraz Tomasza Płoszańskiego – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Annę Składzień w Kancelarii notarialnej Katarzyna Haśko Anna Składzień Notariusze Spółka Cywilna w Krakowie przy ul. Kremerowska 15/3, w dniu 18 września 2019 roku ( Rep. A nr 4303/2019)
§ 2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.). oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.