Pomagamy

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE Z POLISOLOKATY

Nasza Fundacja zapewnia wsparcie osobom poszkodowanym przez ubezpieczycieli w sprawach POLISOLOKAT, czyli umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz współpracuje z prawnikami, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu sporów i unieważnieniu takich polis.

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

ZGŁOŚ NAM SWOJĄ POLISĘ:
TEL. 511 – 323 – 363
PRAWNIK@DOSTEPNYSWIAT.PL

Jeżeli posiadasz produkt Polisolokaty lub go zerwałeś i chcesz odzyskać wpłacone środki wypełnij formularz:


Czym konkretnie są polisolokaty?

Polisolokatami nazywa się umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Analiza takich umów często nie jest łatwa i obecnie sądy stoją na stanowisku, że to czysto umowy inwestycyjne, gdyż tak naprawdę i tak naprawdę nie mają one cech umowy ubezpieczenia. Teoretycznie klient wpłaca pieniądze, które są inwestowane, jednakże tak naprawdę zyski okazują się iluzoryczne, gdyż jeśli się pojawią, przeznaczane są na pokrycie opłat i prowizji na rzecz ubezpieczyciela

Polisy te były oferowane między innymi przez: TU EUROPA, OPEN LIFE, VIENNA LIFE (dawna SKANDIA), AXA oraz inne.

Jeżeli na tej inwestycji straciłeś większość środków lub chcesz z niej zrezygnować to nasza Fundacja Ci pomoże.

W zależności od rodzaju Twojej POLISY, możesz w sądzie dochodzić zwrotu wszystkich wpłaconych składek, zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej przez ubezpieczyciela przy wcześniejszym zakończeniu ubezpieczenia oraz innych opłat, np. opłaty za zarządzaniu, opłat administracyjnych.

Gdzie tkwi haczyk?

Problemów związanych z taką umową może być wiele – przede wszystkim zyski wcale nie są tak pewne i gwarantowane, jak zapewnia często osoba sprzedająca polisę, gdyż każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Problem jednak najczęściej tkwi również w różnego rodzaju opłatach i otrąceniach i to z nimi są związane największe problemy.

Jak działamy?

Napisz lub zadzwoń do nas
tel: 511-323-363,
e-mail: prawnik@dostepnyswiat.pl

1

ZGŁOŚ POLISĘ

Wysyłasz nam polisę z prośbą o bezpłatną analizę jej postanowień. Działamy na terenie całego kraju. 

Wyślij nam polisę:  prawnik@dostepnyswiat.pl

2

DARMOWA ANALIZA

Bezpłatna analiza Twojej polisy przez doświadczonego prawnika. Podczas spotkania osobistego lub online dowiesz się czym w Twojej polisie są postanowienia niedozwolone oraz czy można pozwać ubezpieczyciela o unieważnienie polisy, zwrot wszystkich wpłaconych składek i opłat likwidacyjnych.

3

WSPÓŁPRACA

Wskazanie możliwych działań – ustalenie warunków współpracy.

Działamy na terenie całego kraju!

4

POZEW DO SĄDU

Sporządzenie wezwania do zapłaty a następnie pozwu do sądu przeciwko ubezpieczycielowi

5

ROZLICZENIE

Rozliczenie Twojej polisy po procesie

Wyślij nam swoją polisę:
prawnik@dostepnyswiat.pl
lub
skorzystaj z naszego formularza

Zadzwoń Tel.: 511-323-363

Fundacja
Dostępny Świat