Program „Nowe życie”

Ruszamy z naszym najważniejszym programem. „Nowe życie” to projektu, w którym chcemy wspierać osoby wchodzące w świat niepełnosprawności.

Nagła niepełnosprawność spowodowana zarówno uszkodzeniem rdzenia kręgowego w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, lub skoku do wody, ale również w wyniku choroby, której skutkiem jest porażenie nerwów lub amputacja kończyny, powoduje, że ludzie często rezygnują z walki o swoje życie, popadają w marazm, depresję, odczuwają lęki które przejawiają niechęci do kontynuacji leczenia. Bardzo często odczuwają również niezrozumienie i obojętność ze strony innych ludzi, silniejszy lęk przed odrzuceniem i brakiem akceptacji. Z tego powodu mają problemy z dostosowaniem się do społeczeństwa. Nadto osoby z niepełnosprawnością odczuwające kryzys pustki zarówno społecznej jak i osobistej, dodatkowo doświadczając kryzysu rzeczywistego związanego z trudnościami dnia codziennego.

Niepełnosprawność będąca skutkiem nagłego zdarzenia (wypadek lub choroba) w porównaniu z niepełnosprawnością od urodzenia, jest najtrudniejsza do zaakceptowania przez człowieka. W przypadku choroby przewlekłej osoba liczy jeszcze na poprawę stanu zdrowia a niepełnosprawność, jeśli wystąpi, postępuje zazwyczaj stopniowo. W tym przypadku jest ona skutkiem nagłego wydarzenia, nierzadko związanego z zagrożeniem życia. Problemem jest również fakt, iż osoby z niepełnosprawnością w skutek zdarzenia traumatycznego często doświadczają symptomów stresu pourazowego. Wynika to z silnych przeżyć emocjonalnych, załamania, rozpaczy, jakie towarzyszą utracie sprawności w wyniku przeżytego wypadku lub choroby, gdzie trudno jest pogodzić się z utratą dotychczas pełnionych ról społecznych. Odczucia obawy przed niezdolnością do pracy, zmartwień o los swój i swojej rodziny.

Realizacja ma na celu zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie, a co za tym idzie – ograniczenie wykluczenia osób z niepełnosprawnością całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej oraz budowanie więzi społecznych.

 • Działania
  • Wsparcie bezpośrednie
 • Planowane działanie zawiera niezbędne instrumenty, które mogą być niezbędne do pracy z osobą po wypadku lub chorobie, które stają się osobami z niepełnosprawnością. Wszystkie działania poprzedzać będzie indywidualna ocena potrzeb i opracowanie strategii wsparcia. Przygotowaniem strategii wsparcia zajmować się będzie psycholog, który oceni potrzeby i możliwości działania konkretnej osoby.
 • Dla zapewnienie wszechstronnej pomocy dla osoby z niepełnosprawnością utworzony zostanie zespół rehabilitacyjny w skład którego wejdą: lekarze, specjaliści rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, neuropsycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy socjalni, prawnicy, osoby duchowne.
 • Działania proponowane beneficjentom pomocy podzielone będą na trzy grupy:
 • Działania interwencyjne, rozpoczynające się diagnozą potrzeb i rozpoczęciem tzw. rehabilitacji przyłóżkowej, którą należy rozpocząć jak najszybciej po wypadku lub zdarzeniu medycznym powodującym niepełnosprawność. Pomoc psychologiczna w celu zniwelowania doświadczonego szoku i/lub traumy. Do tej części programu zaangażowani będą: psycholog, rehabilitant. Przewiduje się, że pierwsze spotkania będą trały średnio 15 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, oraz
 • 10 godzin dla rodziny lub opiekunów.
 • Wsparcie personalne to zapewnienie osobie z niepełnosprawnością oraz jej rodzinom i opiekunom wszelkich niezbędnych porad lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, porad i informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów, m.in.: informowanie o formach leczenia, terapii, rehabilitacji, o źródłach i możliwościach uzyskania pomocy finansowej, udzielanie wskazówek na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, udzielanie porad pielęgniarskich, dietetycznych, doradztwo zawodowe oraz porad prawnych. Do tej części programu zaangażowane będą trzy grupy specjalistów:
 • psycholog/psychoterapeuta którzy będą udzielać wsparcia psychologicznego mającego na celu prawidłowe przejście przez wszystkie etapy układania na nowo życia z niepełnosprawnością zarówno przez osoby które jej doświadczyły ora ich rodziny i opiekunów, szczególnie okres lamentu, żalu, stanów depresyjnych, a także normalizowanie i wzmacnianie samooceny. Przewiduje się przeprowadzenie terapii krótko i długoterminowej według indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów.
 • Indywidualna terapia krótkoterminowa osoby z niepełnosprawnością będzie trwała 30 godzin w okresie do 3 miesięcy
 • Indywidualna terapia długoterminowa osoby z niepełnosprawnością będzie trwała 100 godzin w okresie do 8 miesięcy
 • Terapia rodzin lub opiekunów 30 godzin okresie do 6 miesięcy
 • W razie potrzeb zapewniona będzie również interwencja kryzysowa do 5 godzin na osobę.
 • Terapia grupowa dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów do 30 godzin.
 • Przewiduje się, że każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła uczestniczyć w zabiegach rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych w ilości do 40 godzin na osobę.
 • lekarze różnych specjalizacji: nefrolog, traumatolog, ortopeda, diabetolog, kardiochirurg, kardiolog, urolog, onkolog, psychiatria, lekarz medycyny paliatywnej i geriatrii, reumatolog, ginekolog, i inne specjalizacje według potrzeb beneficjentów pomocy, pielęgniarki, dietetycy, asystent aktywnego poruszania się na wózku, asystent wsparcia rodzinnego, prawnicy, pracownicy socjalni, osoby duchowne.
 • Przewiduje się, że każda z osób z niepełnosprawnością będzie miała do dyspozycji do 45 godzin indywidualnych spotkań w zależności od potrzeb. 10 osób x 30 godzin = 450 godzin
 • Wsparcie uzupełniające
 • Dla zapewnienia większego komfortu w powracaniu do sprawności i łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie każda z osób z niepełnosprawnością będzie miała zapewnionego asystenta, który będzie jej towarzyszył w załatwianiu np. spraw urzędowych, wyjściach na spacer, do lekarza, itp. Asystent będzie miał również za zadanie chwilowe odciążenie rodziny i opiekunów osoby z niepełnosprawnością. Asystę zapewnią wolontariusze fundacji. Ilość czasu poświęconego przez Asystenta będzie dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
 • Działania pozostałe spotkania integracyjne.
 • W ramach tego działania przewiduje się organizację 2 spotkania integracyjnych dla osób z niepełnosprawnością wraz ich rodzinami i opiekunami. Spotkania zorganizowane będą w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z zapewnieniem cateringu.