Centrum medyczne SANUS

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy i osób wspierających.

Wszyscy doskonale wiemy, że brak odpowiedniej rehabilitacji lub fizjoterapii zaraz po zdarzeniu medycznym wywołanym wypadkiem lub chorobą, może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza osób o utrudnionym dostępie do usług medycznych, a w szczególności:

– uchodźców z Ukrainy,
– osób bez ubezpieczenia,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich dochodach.

Dlatego też nasza fundacja razem z Project Hope ze Stanów Zjednoczonych utworzyły w Krakowie Centrum Medyczne SANUS gdzie pacjenci zostają objęci pomocą rehabilitacyjną / fizjoterapeutyczną, lekarską oraz psychologiczną, niezbędną do ustabilizowania stanu zdrowia w okresie oczekiwania na pomoc systemową.