Upadłość GETIN NOBLE BANK – co dalej z moim kredytem ?

Dnia 20 lipca 2023 r. została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank-u w związku z tym wielu kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane do CHF poczuło niepokój związany z tym co stanie się z ich umowami kredytu, czy nadal mają możliwość domagania się od banku zwrotu nienależnie płaconych rat, czy już nie ma takiej możliwości i powinni nadal wykonywać umowę i spłacać kredyt godząc się z tą sytuacją, że spóźnili się z pozwaniem banku.

O czym należy pamiętać?

Po ogłoszeniu upadłości nie ma możliwości pozwania banku o ustalenie nieważności umowy oraz o zwrot nienależnie wpłaconych rat.

Nie oznacza to jednak, że kredytobiorcy, którzy do tej pory nie pozwali jeszcze banku nie mają możliwości odzyskania jakichkolwiek pieniędzy. Należy to zrobić  jednak w innej procedurze – gdzie termin jest bardzo krótki, a uchybienie terminowi może już ostatecznie pozbawić Cię możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

Co należy zrobić?

Niezależnie od tego, czy pozwałeś bank przed ogłoszeniem upadłości, czy nie powinieneś najpóźniej do 21 sierpnia 2023 r. (30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych o ogłoszeniu upadłości banku) zgłosić syndykowi swoja wierzytelność.

Jesteś kredytobiorcą Getin Noble Banku i nie wiesz jakie działania powinieneś podjąć w związku z upadłością banku? Potrzebujesz pomocy ze zgłoszeniem wierzytelności i złożeniem oświadczenia o potrąceniu –  skontaktuj się z nami .