Dostawa darów do Staniątek

Pierwsza dostawa darów do klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach

Dzięki hojności mieszkańców Krakowa i Zielonek oraz grupie wspaniałych ludzi z Irlandii zebraliśmy sporo darów, które przekazaliśmy naszym podopiecznym mamom i dzieciom, które przed wojną schronili się w staniąteckim Klasztorze.

 

Niesienie pomocy daje tylko radość