Koalicja Otwarty Kraków

W obliczu palącej potrzeby zapewnienia wsparcia tysiącom uchodźców i uchodźczyń przybywających do Krakowa z Ukrainy oraz koordynacji działań pomocowych powstała Koalicja Otwarty Kraków. Skupia ona już prawie 40 organizacji społecznych, w tym naszą fundację, które łączą siły działania, by jak najszybciej zorganizować niezbędną pomoc..

Pierwsze dni były bardzo trudne dla uchodźców, którzy często przyjeżdżali z jedynie tym, co mieli na sobie. Wiele osób znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebowało podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie, woda, leki czy ubrania. Razem z innymi organizacjami pozarządowymi z Krakowa szybko podjęliśmy działania, by zapewnić uchodźcom niezbędną pomoc.

Dzięki temu udało się zapewnić skuteczną i szybką pomoc humanitarną, a także zainicjować programy integracyjne, mające na celu umożliwienie uchodźcom osiedlenia się w Polsce i znalezienia pracy czy nauki języka polskiego.

Tylko razem zrobimy wielkie rzeczy.